· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 จำนวน 20 คน และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 จำนวน 595 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นกรณีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของนิสิตจำแนกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กับส่วนที่ 2 แบบวัดปัจจัยต่าง ๆ    และชุดที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้วยโปรแกรมเอชแอลเอ็ม (HLM) ผลการวิเคราะห์พบว่า  อิทธิพลสุ่มของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มีความแปรปรวนไม่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ในระดับห้องเรียน จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับห้องเรียนได้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับนิสิตมีดังนี้ 
          1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรง จากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา และความตั้งใจเรียน ตามลำดับ
        
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรงและทางอ้อมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา การส่งเสริมของครอบครัว และความตั้งใจเรียน ตามลำดับAbstract
                The purposes of this research were to search the variable effect of Foundation of English I of Naresuan University’s Student and to Construct the multilevel causal model of the factor effect to Foundation of English I of Naresuan University’s Student. The sample of this research were 20 Foundation of English I teachers and 595 undergraduates I last semester of 2005 which were randomly selected by disproportionate stratified random sampling. Instruments for collecting data were 1) The data collecting for student : part I general data part II the measurement of factors. 2) The data collecting for teachers. The statistical computation employed for data analysis by HLM program.
                The research results were as Random Effect of foundation of English I Achievement variable not had variance to analyze in Macro level so not to analyze for interaction of Macro level effect to Macro level achievement.
                The result of factors effect for achievement follows:
          1.The direct effect factor of Foundation English I achievement from maximum to minimum were Grade point average (GPA) Motivation (MOV) Attitude (ATT) and Learning attentive (STU).
          2.The direct and indirect effect factors from maximum to minimum were Grade point average (GPA) Motivation (MOV) Attitude (ATT) The parent support (SUP) and Learning attention (STU).
PHP-Nuke
ติดประกาศ Monday 28 Jul 08@ 09:15:07 ICT โดย nuanphan
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย nuanphan


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 2


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Nathaniel (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 14:58:01 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
It's good site, I was looking for something like thisMadison (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 08 Dec 11@ 13:10:55 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
Wow! Thanks! I often wanted to create in my website some thing like that.princess wedding dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:38:43 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Simply discovered your web page through google and I consider this can be a disgrace that you are not ranked upper due to the fact that that is a fantastic post. To switch this I determined to avoid wasting your web site to my RSS reader and I will try to point out you in one of my posts since you actually deserv extra readers when publishing content material of this quality.online wedding dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:08:30 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Even though Juicy Couture is more popular for their apparel, their bags are gaining popularity too now.italian wedding dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:16:51 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Nice post. I be taught one thing more challenging on completely different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to read content from different writers and follow a little something from their store. Id want to use some with the content on my weblog whether you dont mind. Natually Ill give you a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.Petty (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Saturday 26 Jan 13@ 19:45:25 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
spokesman for the Israeli Foreign Ministry stated 4 diplomats, not which includes the ambassador, Fake Breitling Watches [www.kreplicawatches.net] had returned to Cairo, although some news reports stated they would function in new quarters.Officials in each governments have been eager to reopen the embassy to be able to reaffirm the peace agreement that,s a cornerstone of their mutual security Tag Heuer Monaco [www.kreplicawatches.net] . For Israel, some Israeli officials stated, sustaining their strategic alliance with Egypt was becoming much more essential than ever due to the numerous other challenges emerging from the Arab Spring democracy movements Fake Rolex [www.kreplicawatches.net] , from the Palestinian appeal towards the United Nations for statehood towards the prospect of civil war in neighboring Syria.Israeli officials stated as early as the day in the evacuation that they looked forward to returning theirCabrera (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 07:34:12 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
length(or season three bob) is generally 20 inexpensive ugg rainier 5189 worn straight.four. adrianna: she dresses like a celebrity wearing studded tanks and vests to school with skinny jeans and trilby hats and mini dresses throughout nights out wedding dresses with sleeves [www.caredresses.com] . her style continues on throughout pregnancy. ball gown wedding dresses [www.caredresses.com] her make up is light. her bobbed hair is generally worn straight occasionally curly. prom gowns [www.caredresses.com] ๏ปฟ Designer linens is simply your everyday bed perd softbisl bath but finished with fpercy cuts! fittings perd embrotheridery plus in the cottom of the more opulent! even jewellery perd evenni aments stitched into expensive cloth mingestedriis. How did designer linens come to be? plus size evening dresses [www.caredresses.com] According to inform you cper buy! in olden times! rough mingestedriis like rubber was commonly used to cover bedroom furniture! which proved to be rather uncomforteffective perd difficult to use perd preserve.Efrain (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 09:26:38 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
clients prom gowns [www.deepdress.com] .You can visual appeal in reality fantastic and beautiful within this attire also. This attire is produced by skilled and talented designers who make this attire for the people who can"t afford high priced dresses. These affordable wedding dresses are produced for everybody and for each sole size Wedding Guest Dresses [www.deepdress.com] . In these on the web shops in add-on to inexpensive wedding celebration dresses, you might also get bridal veils Wedding Dress [www.deepdress.com] , prom evening dresses [www.deepdress.com] party dresses for women [www.deepdress.com] tiaras collectively with other elements that produce a bride truly really feel particular and beautiful and individuals also at very decrease costs short wedding dresses 2013 [www.deepdress.com] .You can select the wedding ceremony celebration gown as each sole your wedding ceremony celebration location no make any distinction whether or not or not it"s actually a beachfront wedding, yard wedding, also as a church wedding. you can possibly also selectFoster (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 17:16:26 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
defendants fled on foot to a dark Cadillac Escalade waiting on Northern Boulevard. The conveyance Wedding Dress [www.deepdress.com] , prom gowns [www.deepdress.com] operated along Samuel Cephas 30, of 5223 Synder Avenue, fled eastbound on Northern Boulevard, with Sixth Precinct police officers in pursuit. affordable evening dresses [www.deepdress.com] The visitors entered the westbound Lengthy Island Expressway, merely due apt huge car, mermaid prom dress [www.deepdress.com] stopped, and also the defendants exited the car and fled on foot. The guys had been arrested with out episode within the Lake Achievement Nation Club vicinity, vintage wedding gowns [www.deepdress.com] behind an roomy search by Nassau County Police pretty quinceanera dresses [www.deepdress.com] , such as unique operations evening *****tail dresses [www.deepdress.com], canine and mounted components, and Lake Achievement and NYPD officers. A handgun was regained. The fifth guess was no apprehended, and is creature sought. The defendants have all been charged with robbery and criminal use of a firearm. Cephas was also charged with careless endangerment and illegalPaul (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 15:34:08 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
๏ปฟรฏยปยฟReally Nice Inexpensive Wedding Dresses What bride doesnรขย€ย™t dream of a charming distinctive wedding dress that evening dresses [www.rundresses.com] , bridesmaid dresses [www.rundresses.com] s not a wedding spending budget breaker! The greatest drama of most brides these days will be the monetary problem that stands as a thorn in their coast and by no means permits them to shop freely any designer wedding dress that they dream of. bridesmaid dresses [www.rundresses.com] But throughout the past couple of years the range of wedding dress styles and designs has increased and became wider and wider with time prom dresses [www.rundresses.com] . These days, white dress [www.rundresses.com] brides can discover hundreds of truly nice inexpensive wedding dress at wholesales prom dresses [www.rundresses.com]. Nevertheless bridesmaid dresses [www.rundresses.com] , besides the reality that much more and much more discounted wedding dresses are there bridesmaid dresses [www.rundresses.com] , occupying the web web sites and also the bridal store windows, much more and much more brides are now thinking about wearing vintage themedBryan (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 16:07:57 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
considerably much less high priced styles. This gave an chance to all to test an individual of those cheap white dresses [www.agodresses.com] . An LED see has a number of positive elements like because it,s setting pleasant white summer dresses [www.agodresses.com] ,incorporates a lengthier life span than other modes of show, party dresses for women [www.agodresses.com] extremely effortlessly to manage and economical. one shoulder white dress [www.agodresses.com] Digital watches are extremely readily in the marketplace throughout the sector white wedding dresses [www.agodresses.com] white *****tail dresses [www.agodresses.com]. As of late, cheap white dresses [www.agodresses.com] practically just about each and every producer generates these LED watches. So,it truly is tremendously hasslefree to obtain a human becoming to stroll correct into a retailer and find an individual in addition to verify on-line to acquire a tremendous quantity of selections at outstanding cost tags. An LED Appreciate not just might make a trendy fashion statement due to to its funky and colorful exhibit attribute


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที